Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním Cookies v rozsahu popísanom v Dokumente o použití cookies.

Generátor hesiel

Jedinečné a náhodné heslo pre každú službu

Žiadne opätovné používanie hesiel


Základná rada pre on-line bezpečnosť znie používať jedinečné náhodné heslá zvlášť pre každú webovú stránku. Opätovné používanie hesiel na viacerých stránkach je hlavnou príčinou pre krádeže identity, alebo priamo finančnej straty spojenej s prevzatím on-line účtov. Akonáhle útočníci získajú jedno heslo, snažia sa ho použiť pri automatizovanom prihlasovaní na veľkom počte webových stránok.

Čím dlhšie, tým lepšie


Jediný spôsob, ako sa brániť voči automatizovanému skúšaniu hesiel, je používať do každej služby vygenerované náhodné heslo. Náhodné heslá sa neskutočne ťažko prelamujú slovníkovými útokmi a útočníci radšej skúšajú ľahšie obete. Uistite sa, aby heslo bolo aspoň 16 znakov dlhé!

Získajte SaferPass


SaferPass vám umožňuje bezpečne uchovávať vaše heslá a automaticky vás prihlasovať na webových stránkach.

Pre udržanie prehľadu a novinky zo sveta bezpečnosti vám odporúčame prihlásenie k nášmu odberu.